Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

ihuntyoursoul
12:35
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viakoloryzacja koloryzacja
ihuntyoursoul
12:34
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viakoloryzacja koloryzacja
12:28
7954 90f9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMigotliwa Migotliwa
ihuntyoursoul
11:24
9968 b418
Reposted fromkotowate kotowate viaMigotliwa Migotliwa
ihuntyoursoul
11:23
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viaMigotliwa Migotliwa
11:19
To, co nazywam mną, jest jak pudełko ukryte w drugim pudełku.
Orhan Pamuk “ Dom ciszy “
(via odurzonyzyciem)
ihuntyoursoul
10:57
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viahouda houda
ihuntyoursoul
10:54
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viahouda houda
10:52
5239 fb0d 500

July 08 2017

ihuntyoursoul
19:01
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
19:00
wreszcie zrozumiałem "chciałbym umrzeć z miłości" chodzi o tak przeraźliwą pustkę w sercu, gdy ci najważniejsi kolejno Cię zawiodą, o taki stan wyjałowienia z jednoczesną pewnością, że wciąż wybaczyłbyś im wszystko, bo ich kurwa kochasz, że nie pozostaje Ci nic innego jak tylko z tej miłości umrzeć.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
18:57
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
18:57
ihuntyoursoul
18:57
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:53
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:52
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:49
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viawarkocz warkocz
00:47
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viawarkocz warkocz

July 07 2017

ihuntyoursoul
23:20
6355 274d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
23:18
2381 a2f8 500
Reposted fromfoina foina viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl