Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

ihuntyoursoul
10:54
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viahouda houda
10:52
5239 fb0d 500

July 08 2017

ihuntyoursoul
19:01
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
19:00
wreszcie zrozumiałem "chciałbym umrzeć z miłości" chodzi o tak przeraźliwą pustkę w sercu, gdy ci najważniejsi kolejno Cię zawiodą, o taki stan wyjałowienia z jednoczesną pewnością, że wciąż wybaczyłbyś im wszystko, bo ich kurwa kochasz, że nie pozostaje Ci nic innego jak tylko z tej miłości umrzeć.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
18:57
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
18:57
ihuntyoursoul
18:57
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:53
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:52
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
00:49
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viawarkocz warkocz
00:47
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viawarkocz warkocz

July 07 2017

ihuntyoursoul
23:20
6355 274d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
23:18
2381 a2f8 500
Reposted fromfoina foina viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
23:17
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viawarkocz warkocz
23:17
0372 fe63 500

feymark:

itshadrian:

gabyferret:

holy crap, WHAT IS THIS BEAUTY

I need this gorgeous creature.

PRE-INSTALLED PUPPYSOCKS

ihuntyoursoul
22:08
Reposted frommayamar mayamar viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
22:07
7291 3c93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
19:04
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
19:04
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3 viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
18:57
7430 319b
Reposted fromintotheblack intotheblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl