Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

ihuntyoursoul
14:24
ihuntyoursoul
10:16
8731 b154 500
three things
Reposted fromStonerr Stonerr viakokoloko kokoloko

November 27 2016

ihuntyoursoul
23:05
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
ihuntyoursoul
23:03
1742 717f 500
Reposted frommeiren meiren vianiedoskonalosc niedoskonalosc
ihuntyoursoul
23:02
5128 651a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafourstrings fourstrings
ihuntyoursoul
22:54
8493 d3f5
ihuntyoursoul
22:49
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viajegelskerdig jegelskerdig

November 25 2016

ihuntyoursoul
22:50
8749 9d87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorangeugarte orangeugarte
ihuntyoursoul
22:49
Reposted fromFlau Flau viaorangeugarte orangeugarte
ihuntyoursoul
22:23
ihuntyoursoul
22:20
9451 8ec5
Reposted fromvs vs viakarmacoma karmacoma
ihuntyoursoul
22:16
ihuntyoursoul
16:45
2517 7017
Reposted fromNocturia Nocturia viaPotatos Potatos

November 23 2016

ihuntyoursoul
23:21
ihuntyoursoul
16:49
0389 6322 500
Reposted frommart6na mart6na via13elove 13elove
ihuntyoursoul
16:43
ihuntyoursoul
16:41
9750 1ad1
ihuntyoursoul
16:38

November 21 2016

ihuntyoursoul
19:41
ihuntyoursoul
19:40
4847 a2e5
Reposted frommariosnow mariosnow vianiktwazny niktwazny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl