Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

ihuntyoursoul
10:15
Reposted fromfitvet fitvet vialovelythings lovelythings
ihuntyoursoul
10:11
8101 d4f1
Reposted fromnyaako nyaako viaoversensitive oversensitive
ihuntyoursoul
00:31
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viaoversensitive oversensitive
ihuntyoursoul
00:22
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Jarosław Borszewicz

October 21 2016

ihuntyoursoul
23:15

Poweekendowa refleksja.

"Wyobraź sobie, że wracając po pracy do domu stajesz pod drzwiami domu i uświadamiasz sobie, że zgubiłeś doń klucz. Z wielkim trudem zgromadziłeś wiele ułatwiających funkcjonowanie i podnoszących twoją efektywność rzeczy: masz łóżko, telewizor, samochód, książki, ubrania, fajne kuchenne sprzęty, ale cóż ci po nich – gdy nie masz do nich dostępu. Stojąc na tej wycieraczce uświadamiasz sobie, że jedyne co tak naprawdę masz na dobre i co do ciebie należy, to to co niesiesz w środku. Na serio – masz tylko to: to jakie relacje zbudowałeś, jakim człowiekiem jesteś. Wszystko, co stanowi o tobie nie jest zdeponowane w banku, a w sercach innych ludzi. Cała reszta to bzdury (czasem wcale sympatyczne, ale jednak bzdury), jeśli okazuje się że już dziś może nas od nich odciąć mały, głupi klucz. W co innego powinniśmy jednak inwestować, na czym innym budować szczęście.

To ćwiczenie powinien chyba wykonywać sobie w głowie codziennie każdy z nas, bo dokładnie to poczujemy kiedyś, gdy przyjdzie czas zabierać się z tego świata. Używać świata, by stawać się lepszym człowiekiem, ale nie chcieć mieć go na własność." 
— Szymon Ha
Reposted frommidwife midwife viastuckedinsoul stuckedinsoul
ihuntyoursoul
23:13
Reposted fromLane Lane viaPrzygnebiona Przygnebiona
ihuntyoursoul
22:41
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaorangeugarte orangeugarte
ihuntyoursoul
22:35
ihuntyoursoul
16:28
1476 06df 500
Reposted frommiki77 miki77 vialovelythings lovelythings
ihuntyoursoul
16:18
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
Reposted fromteczowka teczowka viasloncepoburzy sloncepoburzy
ihuntyoursoul
16:18
2121 c3e8 500
Reposted frommisiaq misiaq viasloncepoburzy sloncepoburzy
ihuntyoursoul
16:17
8549 8d76 500
Reposted fromNajada Najada viaohgodwhy ohgodwhy
ihuntyoursoul
16:17
8545 655c 500
Reposted fromNajada Najada viaohgodwhy ohgodwhy
ihuntyoursoul
16:07
8548 8e6b 500
Reposted fromNajada Najada viaPrzygnebiona Przygnebiona
ihuntyoursoul
16:07
8143 a8cb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPrzygnebiona Przygnebiona
ihuntyoursoul
16:05
ihuntyoursoul
16:01
7165 a9f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
ihuntyoursoul
14:16
8239 437b
Reposted fromhpthewizard hpthewizard viakoloryzacja koloryzacja
14:12
5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

ihuntyoursoul
14:10
6731 962f 500
this just broke my heart :(
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl