Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

ihuntyoursoul
00:55
5556 00ec 500
Reposted fromfungi fungi
ihuntyoursoul
00:51
6957 5feb
ihuntyoursoul
00:51
ihuntyoursoul
00:50
4035 e65a 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialovelythings lovelythings
ihuntyoursoul
00:47
4120 1cc3 500
Reposted frompeper peper viaalliwantisyou alliwantisyou
ihuntyoursoul
00:41
I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it. 
— the 1975
Reposted fromTheWhiteKnight TheWhiteKnight viacytaty cytaty
ihuntyoursoul
00:31
W Polsce jesteśmy pierwszym od dwustu lat pokoleniem, które nie ma z czym walczyć. Nie ma okupanta, komunizmu, systemu, który nas ciemięży i musimy go lać po gębie. Nie ma też jasnych drogowskazów: to jest dobre, a to złe. Możemy wszystko. Tylko że z tą wolnością łączy się pewna doza samotności, niemożności realizacji. Jeśli masz do dyspozycji wszystko, to nie masz nic. Jeśli sama sobie nie dasz kierunku, nikt ci go nie da. A jak masz do wyboru trylion opcji, to jest klęska urodzaju.
— Tomek Michniewicz (źródło: http://tnijurl.com/tmwywiad/)
Reposted fromzelka zelka viakrainakredek krainakredek
ihuntyoursoul
00:30
ihuntyoursoul
00:29
4023 bf44
Reposted fromzenibyja zenibyja viapesymista pesymista
ihuntyoursoul
00:12
9872 4719 500
Reposted frommagat magat viagdziejestola gdziejestola

September 29 2016

ihuntyoursoul
23:53
grafika paul dano, zoe kazan, and ruby sparks
Reposted fromweightless weightless viaoversensitive oversensitive
ihuntyoursoul
23:31
5504 7d20
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaechoes echoes
ihuntyoursoul
23:31
5466 8639
Reposted fromfungi fungi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
ihuntyoursoul
23:25
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska, Rowińska Bussines Coaching
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamarghot marghot
ihuntyoursoul
23:18
7951 9139
Reposted fromnyaako nyaako viasloncepoburzy sloncepoburzy
ihuntyoursoul
23:17
2954 b746 500
Reposted fromscorpix scorpix viasloncepoburzy sloncepoburzy
ihuntyoursoul
23:02
ihuntyoursoul
23:02
Wykastrowany kot, który nie może ruchać, chce dużo jeść. Właściwie, każdy, kto nie może ruchać, lubi dużo jeść.
— współlokatorka. dzisiaj. przy trzecim śniadaniu.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaohwowlovely ohwowlovely
ihuntyoursoul
23:01
    Boję się jutra. Boję się, że nie będę wystarczająco mądra, wystarczająco zabawna, wystarczająco ładna. Po prostu nie wystarczająco dobra. Boję się popełnionych błędów, a jeszcze bardziej niewykorzystanych szans. Dnia, w którym oprócz dostępu do sieci zabraknie czegoś znacznie istotniejszego. Boję się myśli dotyczących przyszłości, i tego kim się stanę. Jaką rolę odegram w życiu innych ludzi i czy sposób w jakim pokieruję swoim własnym będzie miał znaczenie. Czy okaże się słusznym? Boję się zapomnienia i tego, że ja zapomnę. Rozstania, śmierci i pająków. Tęsknoty za dzieciństwem, które niosło za sobą dylemat - cola, czy pepsi, - wieczorynka, czy podchody. Boję się tego, że nie będę potrafiła przebaczyć. Boje się rozczarowania wynikającego z niemożności podjęcia jakichkolwiek działań. Boję się telefonu o 3 nad ranem, i tego co mógłby powiedzieć mi przerażony głos po drugiej stronie słuchawki. Boję się samotności i wszechobecnej pustki, którą w konsekwencji niesie za sobą miłość. Boję się stać w miejscu. Boję się straty osób mi najbliższych, dla których niegdyś warto było próbować. Boję się tego, że stanę się największym wrogiem dla siebie samej. Również tego, że nie będzie mi dane kiedyś spojrzeć na życie przez pryzmat czasu, czy też doświadczenia, z bladym uśmiechem tlącym się w kącikach ust. Boję się, że nie będę robić tego, co sprawia mi w życiu największą przyjemność. I tego, że gdzieś w tym wyścigu szczurów stracę życiowe ambicje, a w tej nieustannej pogoni, i dążeniu do bycia ' kimś' zgubię to, co najcenniejsze. Siebie.
— Chyba już zgubiłam siebie...
ihuntyoursoul
23:00
7229 d9ff
Reposted fromdecepcion decepcion viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl